PEMATUHANCIPTAAN INVEST mempunyai unit pematuhan yang bertanggungjawab untuk memastikan semua urusan dan amalan Syarikat mematuhi undang-undang sekuriti, peraturan dan garis panduan yang berkaitan yang diwartakan dan dikeluarkan oleh pengawal selia.

Unit pematuhan melaporkan terus kepada lembaga pengarah dan bekerjasama rapat dengan kakitangan pengurusan kanan mengenai semua perkara pematuhan. Unit ini juga berhubung dengan jabatan lain di dalam Syarikat untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan berkesan.

Tanggungjawab lain termasuk: Menubuhkan, mengekalkan dan mentadbir pelaksanaan dasar dan prosedur untuk mengesan dan mencegah pelanggaran undang-undang sekuriti, peraturan dan garis panduan yang berkaitan; Menyediakan dan membentangkan ulasan pematuhan kepada lembaga pengarah; Mengekalkan dan mengkaji prosedur pematuhan bagi setiap bidang operasi Syarikat; Memeriksa dan menyiasat apa-apa ketidakteraturan dalam operasi Syarikat; Membantu dalam latihan dan mendidik anggota staf tentang hal-hal pematuhan, perkembangan industri dan peraturan.

PENGURUSAN RISIKOPengurusan risiko prinsipal terdiri daripada kumpulan pengurusan risiko dan pematuhan yang berdedikasi, dan ahli jawatankuasa pelaburan. Pasukan ini bekerja seiring dengan pasukan pelaburan untuk memastikan tahap risiko memenuhi jangkaan sasaran prestasi keseluruhan pelanggan yang ditetapkan terhadap penanda aras yang sesuai. Portfolio dibina dan diurus dalam garis panduan yang telah ditentukan seperti belanjawan risiko yang akan dipantau secara teratur.

SIMPANAN PURATA UNTUNG (%) SETIAP BULAN UNTUNG KESELURUHAN
6,0003%1808,160
10,0003%30013,600
50,0003%1,50068,000
100,0003%3,000136,000
200,0003%6,000272,000

*Maksima % tahun 2015-2018

Sijil Simpanan Digital

  • Simpanan Minima 12 Bulan
  • Minima Simpanan Digital CIPTAAN INVEST adalah RM6,000
  • Perkongsian keuntungan boleh dikeluarkan setiap bulan
  • Keuntungan Simpanan Dikira Setiap 30 hari - boleh dikeluarkan terus ke akaun bank
  • Pengeluaran Wang Pada Bila-bila masa melalui sistem perbankan online

Contoh: 6000, 8000. Min 6000

JUMLAH SIMPANAN RM PURATA UNTUNG BULANAN (RM) JUMLAH SIMPANAN TAHUNAN (RM)


Simpanan matawang Digital  • Minima pembelian : 1 Matawang Digital
  • Anggaran 1 Matawang Digital = RM40,000
  • Pembelian di www.remitano.com/btc/my
.

Contoh: 1, 2, 4

JUMLAH MATAWANG DIGITAL NILAI SEMASA (RM) PURATA UNTUNG BULANAN (RM)

Dapatkan INFO percuma